Borgerundersøgelsen

Velkommen.
Herlev Kommune har i perioden 12. maj til og med 30. juni 2014 foretaget en borgerundersøgelse.
Undersøgelsen er lukket og der er ikke mulighed for deltagelse i undersøgelsen.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du skrive til trafikanalysen@moe.dk.

Venlig hilsen
Garbie Solvang Jørgensen

Herlev Kommune
Tlf. 4452 6400
tm@herlev.dk